Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy
35-208 Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 1
Telefon/fax: 17 86-30-438
e-mail: sds@mopsrzeszow.pl


Osoby zainteresowane uczęszczaniem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie przy ul Ofiar Katynia mogą składać wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie:
 • ul. Jagiellońska 26, kontakt telefoniczny pod nr. tel. 017 8535753, 017 8533927;
 • ul. Skubisza 4, kontakt telefoniczny pod nr. tel. 017 8635389, 017 8530253;
oraz u pracownika socjalnego w rejonie właściwym ze względu na miejsce zamieszknia:
 • MOPS Rejon I, ul. Staszica 10,nr tel. 017 8564816;
 • MOPS Rejon II,ul. Hoffmanowej(Przychodnia Budowlanych) - nr. tel. 017 8533482;
 • MOPS Rejon III, ul. Staszica 10 - nr tel. 017 8536838;
 • MOPS Rejon IV,ul. Kochanowskiego 29(Dom Kultury) - nr. tel. 017 8523730;
 • MOPS Rejon V, ul. Czackiego 2 (Przychodnia Rejonowa Nr 2)-
  nr. tel. 017 8520034;
 • MOPS Rejon VI, ul. Seniora 2 (Dom Seniora) - nr. tel. 017 8576110;
 • MOPS Rejon VII, ul. Skubisz 9 (Przychodnia Rejonowa Nr 8) - nr. tel. 017 8636017;
 • MOPS Rejon VIII,ul. Skubisza 9 (Przychodnia Rejonowa Nr 8) - nr tel. 017 8600644;
 • MOPS Rejon IX, ul. Witkacego 7 (Przychodnia Rejonowa Nr 9)- nr. tel. 017 8564816.
Opracowanie: Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Ofiar Katynia 1, 35-208 Rzeszów